Formy kształcenia ustawicznego

Nauka na odległość (e-learning)

Po raz pierwszy nauczanie na odległość zaczęto powszechnie stosować na terenie Australii, USA i Kanady, ponieważ duże dystanse utrudniały regularną szkolną naukę. Obecnie uważa się ten rodzaj nauczania za alternatywę do tradycyjnych, klasycznych metod kształcenia.

Kształcenie na odległość przez internet jest powszechnie stosowane na świecie na poziomie kształcenia wyższego, ale też jako uzupełnienie wiedzy zawodowej czy specjalistycznej.

E-learning, czyli elektroniczne/zdalne nauczanie, wykorzystuje nowoczesne platformy firm softwarowych, które umożliwiają ten rodzaj komunikacji interaktywnej. Na takiej platformie, obok treści kursu – w postaci plików tekstowych, dźwiękowych lub nagrań, znajdują się zazwyczaj fora lub czaty do kontaktu z wykładowcą i osobami, które uczestniczą w danym kursie, kalendarz spotkań, filmy, prezentacje, webinary oraz zadania do pracy własnej.

Ze względu na użytą technologię można podzielić e-learning na następujące rodzaje:

 • kursy internetowe (całość materiału edukacyjnego znajduje się w internecie, dostęp do niego ma się wyłącznie przez stronę www),
 • kursy uzupełniające, które stanowią uzupełnienie tradycyjnego kształcenia (część materiałów dostępnych jest przez internet albo są one elektroniczną wersją tradycyjnych lekcji),
 • wykorzystanie pojedynczych technologii w edukacji stacjonarnej (np. e-mail lub chat).

Jeśli chodzi o rodzaj sposobów nauki przez internet można wyróżnić następujące rozwiązania:

 • asynchroniczne (nauczyciel i uczeń nie mają kontaktu w trybie rzeczywistym, kontakt odbywa się głównie przez e-mail lub inne platformy komunikacji),
 • synchroniczne ( kontakt jest w trybie rzeczywistym, co stwarzania wrażenie obecności wszystkich uczestników w jednym miejscu w tym samym momencie).

jablko

Ten rodzaj kształcenia ma wiele zalet. Oto główne z nich:

 • dostęp do materiałów można mieć bez względu na miejsce zamieszkania czy czas nauki,
 • kształcenie można dostosować do swojego trybu życia, pracy,
 • można indywidualnie decydować o czasie trwania nauki, skracać ją lub wydłużać,
 • koszta nauki są zminimalizowane (odchodzą wydatki związane z zakwaterowaniem czy dojazdem),
 • dostęp do wiedzy mają również osoby, które z różnych przyczyn nie mogą się zdecydować na tradycyjne kształcenie (osoby niepełnosprawne, chore, mieszkające za granicą czy poza dużymi ośrodkami akademickimi),
 • nauka jest bardziej bezstresowa, gdyż odbywa się np. w domu i w dużej mierze ma charakter indywidualny,
 • możliwe jest tworzenie wokół kursów społeczności osób np. które są rozproszone po całym świecie.

Należy jednak pamiętać, że e-learning ma też parę wad:

 • niezbędna jest do niego odpowiednia technologia i dobre łącze internetowe,
 • w wielu dziedzinach nie ma jeszcze odpowiedniej kadry ani narzędzi oraz metod, by kształcić w tych kierunkach,
 • nie wszystkie grupy zawodowe i wiekowe są przygotowane do tego typu kształcenia,
 • wymaga dyscypliny i odpowiedniej motywacji,
 • brak żywego kontaktu z nauczycielami i innymi uczestnikami kursu bardzo utrudniana niektórym osobom podjęcie nauki w tym trybie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.