Formy kształcenia ustawicznego

Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego

Proces kształcenia ustawicznego ma bardzo różne formy. Tymi dominującymi są kursy, szkoły dla dorosłych oraz studia podyplomowe i specjalistyczne. Ponadto można wymienić również coraz popularniejsze uniwersytety trzeciego wieku oraz kółka zainteresowań. Doskonalenie i nabywanie nowych kwalifikacji obywa się również na specjalistycznych konferencjach i spotkaniach. Jednak najpopularniejszą opcją stale są studia podyplomowe, dzięki którym można rozszerzyć swoje umiejętności zawodowe.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w wąskiej dziedzinie i zyskać dodatkowy dyplom specjalisty. Aby w ogóle starać się o przyjęcie na studia podyplomowe, należy mieć ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia. Należy jednak pamiętać, że każda placówka edukacyjna ma indywidualne wymogi dotyczące przyjęcia kandydata.

okulary

Bardzo często ten rodzaj edukacji określa się jako przykład wytworu oświatowego, jaki powstał w związku z rewolucją naukowo-techniczną. Studia podyplomowe trwają najczęściej dwa lata. Pozwalają w krótszym czasie opanować określony materiał i dokształcić się w danym temacie, np. sprzedaży, marketingu czy prawa. Specjalistyczna wiedza dają podstawę do zdobycia awansu zawodowego. A co ważne, studia podyplomowe odbywają się w różnych systemach: dziennym, wieczorowym lub zaocznym, więc nie kolidują z pracą i innymi obowiązkami.

W związku z tym, że studia podyplomowe są formą kształcenia ustawicznego, uzyskany dyplom w danej uczelni jest honorowany w innych placówkach edukacyjnych. Dotyczy to również szkół poza granicami Polski. Zagraniczne studia są niezwykle dobrze widziane przez pracodawcę, bo sugerują biegłą znajomość języka obcego oraz umiejętność prowadzenia międzynarodowych projektów. Zgodnie z definicją, celem kształcenia ustawicznego jest zapewnienia każdemu człowiekowi możliwości rozwoju na bazie zaplanowanej i racjonalnej formy nauki. Kształcenie ma odbywać się na każdym etapie życia, w sposób optymalny i nie zakłócający codziennego funkcjonowania. Uczymy się bowiem przez cały życie i przez całe życie powinniśmy mieć dostęp do nauki na właściwym poziomie. To właśnie mają zapewnić różnorodne studia podyplomowe.

Oferta studiów podyplomowych jest bardzo szeroka, dlatego każdy jest w stanie znaleźć specjalizację, która będzie mu najbardziej przydatna zawodowo. Wybierać można między bardziej praktycznym zestawem zajęć a teorią z określonej dziedziny. Dane statystyczne wskazują, że każdego roku prawie 200 tys. polskich absolwentów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wszystko wskazuje na to, iż ta formą kształcenia ustawicznego będzie się ciągle rozwijać.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.